Anna Krzywkowska

Permanent Makeup Place

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§.1 Postanowienia Ogólne


Administratorem danych jest Anna Krzywkowska PERMANENT MAKEUP PLACE, NIP 9581641508, ul. Świętojańska 43/15


Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Administrator jest w dalszej części Polityki Prywatności nazywany również Usługodawcą.


1.Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu znajdującego się pod niniejszym adresem www.pmplace.pl, akceptujesz Politykę Prywatności znajdującą się na niniejszej stronie.


2.Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.


3.Zmiany te nie wpływają na podstawowa zasadę: Nie udostępniamy osobom trzecim danych Użytkowników.


4.Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas na podstawie właściwych przepisów prawa, albo podmioty przetwarzające, z którymi ściśle współpracujemy, np. w zakresie systemów reklamowych.


5.Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy dzięki działalności związanej z tym serwisem. Zawsze masz prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych z bazy serwisu.


6.Wiadomości mogą być to informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu (np. nowości, promocje, oferty specjalne, kursy i oferty specjalne).


7.W Polityce Prywatności pojęcie „Użytkownik” oznacza użytkownika naszej strony (Ciebie), „Administratorem” jesteśmy my. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


8.Dane osobowe podawane w formularzu na naszej stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.


§2. Administrator Danych


9.Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Zatem jeśli wyślesz do nas wiadomość poprzez formularz, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.


10.Jesteśmy także administratorem osób zapisanych na newsletter lub osób które pozostawiły swoje dane w formularzu kontaktowym na Facebooku naszej firmy, wyrażając tym samym zgodę na otrzymywanie wiadomości.


11.Twoje dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z naszą Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

- w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli [przykładowo] zapisałeś się na newsletter lub zapisałeś się poprzez formularz na Facebooku, w celu pobrania od nas darmowych materiałów lub umówienia się na konsultację.


12.Każda osoba, której dane dotyczą, czyli Użytkownik, ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


13.Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w naszej organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@pmplace.pl.


14.Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.


15.Na mocy przepisów, mamy prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).


16.Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail lub telefon, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.


§3. Kody remarketingowe


17. Witryna www.pmplace.pl używa Piksela Facebooka. Jest to kod, który umożliwia zbieranie i przechowywanie przez oprogramowanie komputera przeglądarki danych dotyczących zachowania anonimowych użytkowników na stronie. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.


18. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Facebook Ads, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.


19. Piksel Facebooka identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy Piksel, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Anna Krzywkowska Permanent Makeup Place oraz w ścisłej współpracy z osobami przez nas do tego upoważnionymi, w celu optymalizacji działań.

ANNA KRZYWKOWSKA

PERMANENT MAKEUP PLACE
Budynek Baltiq Plaza


ul. Świętojańska 43/15,

81-391 Gdynia


NIP: 958-164-15-08

tel. 58 670 4949, + 48 690 078 112


kontakt@pmplace.pl


facebook.com/aniakrzywkowska


instagram.com/akrzywkowskapmp


Numer konta:

PL 65 1140 2004 0000 3302 7688 9232


BIC/SWIFT: BREXPLPWMBKREZERWACJE ZABIEGÓW →

Projekt i wykonanie witryny: www.webmetro.pl